ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฉันทนา พลอินทวงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 นำความรู้สู่สังคม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 การจัดกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงสอดแทรกความรู้ด้านการโฆษณาที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ Analysis of the ambient media approach of advertisement samples from the Adman Awards & Symposium under the eategory of Outdoor & Ambience นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อผสานทำนองครรลองชีวิต(The Harmony of life) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ B26 ชื่อภาพ วิถีไทย (Thainess) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อหลากหลายตัวตนคนเซลฟี่ (Meta Selfie) จำนวน 4 ภาพ ลำดับที่ A19 กระโดดให้สูง (Jump for better) A20 ร่วมด้วยช่วยกัน (Team work) B21 ของชอบต้องอวด (Just wanna show) B22 ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ C10 เงาเล็กๆ กับฉัน (Kitten and me) และ C11 ฉันกับรถรกๆ (My car is very messy) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก