ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฉันทนา พลอินทวงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 นำความรู้สู่สังคม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 การจัดกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงสอดแทรกความรู้ด้านการโฆษณาที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ Analysis of the ambient media approach of advertisement samples from the Adman Awards & Symposium under the eategory of Outdoor & Ambience นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อผสานทำนองครรลองชีวิต(The Harmony of life) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ B26 ชื่อภาพ วิถีไทย (Thainess) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก