ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จิราพร เกิดชูชื่น

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร. จิราพร เกิดชูชื่น Speaking with a Stranger: Intercultural Classrooms’ Tensions and Managing Strategies การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก