ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จิรวรรณ กันแตง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบัญชี อ.จิรวรรณ กันแตง (วิจัยร่วม) อิทธิพลของโครงการสร้างเงินทุนที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2558 บัญชี จิรวรรณ กันแตง และอัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ คุณภาพกำไร กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

 

หน้าหลัก