ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จารุนาถ ชัชวาลรัตน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ จารุนาถ ชัชวาลรัตน์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ แผนธุรกิจเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม: ร้านตัดชุด JK Uniform บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก