ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จันทระ จันทระ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วงศกร จันทระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ จากมุมมองของลูกค้าชาวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก