ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และ อ.รวิชุดา บรรจงมณี การเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View

 

หน้าหลัก