ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จักรา เกษมศรี ณอยุธยา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณอยุธยา The Pllazio Hotel ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณ.อยุธยา The Centenary Bank Head Quarter ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.จักรา เกษมศรี ณอยุธยา The DFCU Bank, DFCU Tower ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก