ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : จรัญญา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความดีของหนูมะลิ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ทย.) และ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ (ภอ.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ทย.) และ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ (ภอ.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความดีของหนูมะลิ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ หนังสือนำเที่ยวหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน) (1 คะแนน) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ คำประพันธ์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ คำประพันธ์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View

 

หน้าหลัก