ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : คะนอง ปาลิภัทรางกูร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.คะนอง ปาลิภัทรางกูร สื่อสารเรียนการสอน Logic Games(1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.คะนอง ปาลิภัทรางกูร อ.ปารดา เพชรมณี สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์แผนการฝึกโยคะในที่ทำงาน (Yoga at Work Plans) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก