ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : คมสัน ตันสกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.คมสัน ตันสกุล The Evolution of Mobile Marketing บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก