ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : คมกฤช ภาวศุทธินนท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.คมกฤช ภาวศุทธินนท์ และ อ.สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ การบัญชีบริหาร: บทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือสำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก