ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  -

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ International Business Management บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก