ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ขวัญใจ เลี้ยงวิวัฒน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.ขวัญใจ เลี้ยงวิวัฒน์ การปันส่วนต้นทุนวิธีพีชคณิตโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก