ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อการโฆษณาบนสื่อออนไลน์กรณีศึกษา เว็บไซต์ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ผศ.นฤมล ธนการพาณิช โครงการวิจัยและพัฒนา เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก กรณีศึกษาโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล นายชวิน เอี่ยมพึ่งพร นายณัฐปกรณ์ ศิลปะชัย นายวรวุฒิ ศิริวัฑฒนะ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบร้านค้าและชำระเงิน กรณีศึกษาเว็บไซต์สุคติ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ พนมพร ดอกประโคน การพัฒนาแอพพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือสาหรับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก