ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ขนิษฐา นวลตรณี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Stage of Change & Shade of Blue ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Oversized Backpack ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Threading Partition ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Natural Dip wall ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก