ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ แนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าองค์กร ของธุรกิจอินเตอร์เน็ต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก