ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิติคุณ วรสรธร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร งานพัฒนา วัสดุที่ใช่ในงานออกแบบผลิตภัณธ์/พรมชับยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร เครื่องครัว ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร Bench ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร น่าเบื่อ / Flexible Frame ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร เดอะชราภาพ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร โครงการออกแบบวัสดุจากกระดาษเหลือใช้ในกระบวนการพิมพ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร ความพอประมาณ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก