ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ และ สุนิสา ประวิชัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ รวิรัตน์ โสธรพิทักษ์กุล และ สุนิสา ประวิชัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอสหลังวิกฤตน้ำท่วม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก