ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิตติคุณ วรสรธร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร แปรงซักรองเท้าผ้าใบ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร แดก ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ลิตเติ้ลติ่ง Little Thing ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ชามไม้ Wooden Bowl ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบับดาลใจจากชุมชน ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ภาชนะไม้ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก