ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิจชัย ชัยนาคอนันต์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.กิจชัย ชัยนาคอนันต์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท เอนเนอยี่ วัน จำกัด - Artwork : แผ่นพับ ( A4 : FP/4C x 2P ) - VDO Presentation Script : นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View

 

หน้าหลัก