ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กิจการ กิจการ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ และ Mai Choocheepwattana Explicit Teaching for Vocabulary: It’s still needed! การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก