ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กันยกานต์ ส่องแสง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ กันยกานต์ ส่องแสง ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการร้าน Wow Hair Stylish บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก