ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กัณฐกร อู่อ้น

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.กัณฐกร อู่อ้น การจัดการธุรกิจงานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (The Interior Design Approach to Create Competitive Advantage) ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก