ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กัญญา วงศ์ไพศาลสิน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน นายธีรศักดิ์ พินิจสุวรรณ นายวสุพัชร เผ่าบุญมา โครงการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์วัดใหม่บางปลากด ตำบลคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก