ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กฤติยา ปิยะอรุณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.กฤติยา ปิยะอรุณ ออกแบบพิพิธภัณฑ์เรือ ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.กฤติยา ปิยะอรุณ ออกแบบพิพิธภัณฑ์เรือ ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก