ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กฤตภาส ชัยสุพพัต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ กฤตภาส ชัยสุพพัต ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมารับบริการร้านอาหาร: กรณีศึกษาร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเมืองทอง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก