ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กรินทร์ พันธวารี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรินทร์ พันธวารี และ อ.รงรอง รองรัตน์ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรินทร์ พันธวารี สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (แบ่งคะแนนกับ อ.รงรอง ภาค ธบ. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก