ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กรัณย์พล ทองเกตุ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. กรัณย์พล ทองเกตุ A Study of the Attitudes and Behaviors towards the Uses of English of Bangkok University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรัณย์พล ทองเกตุ Key Factors Influencing Undergraduate Students’ Use of English Learning Strategies in an Intermediate Course การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรัณย์พล ทองเกตุ BU Freshmen Students’ Attitude towards the Use of English Language as a Communicative Approach In Classrooms การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก