ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งโรงเรียนสอนเต้นรำเพื่อสุขภาพ (สโรชินี เสวกฉิม, กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ), ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา View

 

หน้าหลัก