ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : กนกลักษณ์ ธนรักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ กนกลักษณ์ ธนรักษ์กิตติโชติ และ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม รศ.ดร.โยธิน แสวงดี การนำเสนอเนื้อหาในราย การข่าวและรายการสารคดีเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประ เทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก