ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1901 ถึง 1920 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ Dr.Michael Sakamoto การแสดง Spectrum นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเวที เรื่องThe Rocky Horror Show นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทภาษาไทย และคำร้องภาษาไทยThe Rocky Horror Show นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ออกแบบฉากละครเวทีเรื่อง Biloxi Blues นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ และควบคุมงานสร้างThe Repertoire 2013 นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อุบลวรรณ มูลกัณฑา ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับนักแสดงละครเวทีเรื่อง มานีและชูใจ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ประพันธ์บทละครเรื่อง เสียงนั้น...ชื่อปรารถนา (แปลจากเรื่อง Vieux Carre ของเทนเนสซี วิลเลียมส์) นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทอังกฤษ Dancing to Nirvana (revision) นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกษตรกรรมจำลอง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบวิเคราะห์และจำลองการเกิดอุทกภัย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การพัฒนาเกมเพื่อต่อต้านการทุจริตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โตไปไม่โกง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ เกมเพื่อต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ โปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการนำทัวร์ผ่านพิกัดที่ตั้งด้วยโลกเสมือนจริงเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ผ่านกรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Mobile based Colorimeter วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล วิเคราะห์ผิวสวยด้วยมือถือ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน งานสร้างสรรค์เรื่อง Energy Monitor วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข ตำยาเรนเจอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข MomoMeค้นหาลักษณะสุนัขตามราศีด้วยเทคโนโลยีคัดเลือกเสมือนจริงและส่งข้อมูลด้วย NFC วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข Application ด้านการเงิน Wonga วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กตเวที นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]