ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1861 ถึง 1880 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of Soul 0001/2014 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Form of Soul 0002/2014 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ King of thailand,2013 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ร่องรอยแห่งวัฒนธรรมเก่าและใหม่ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ศิลปะล้านนา ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Crust 001 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ BTB (Brick Tote Bag) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง งานสร้างสาน ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม imitation of the block ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม swan tail ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม งูเหลือมคายพิษ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The Destruction ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The eye of the beholder ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Sprouting Wings ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Form Nature by Millenove ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน ธงมอญน้อยใช้หมด ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน เกิดใหม่ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน ภัณฑารักษ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.แทน พิธิยานุวัฒน์ เชิงเทียนบันทึกสายสัมพันธ์ (Light Liquor Linkage: Candle Holder) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.แทน พิธิยานุวัฒน์ พิพิธภัณฑ์เคลิ่อนที่ (mobile museum) ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]