ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1801 ถึง 1820 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribiere (MG) A citation and co-citation analysis of 10 years of KM theory and practices บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Manasri Shukla An Introduction to Knowledge Utilization Capability and its Autopoietic Epistemological Domain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Manasri Shukla Aurilla Aurelie Bechina An Empirical Investigation of Gender Impact on Innovativeness Among Thai Entrepreneurs via GEM Database บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Allan Deacon Alex Bennet A.Manasri Shukla A Model to Study What Knowledge Based Practices Successfully Facilitate Innovation in Supply Chains บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Manasri Shukla To Study the Relationship between Knowledge Utilization and Learning Capability in a Team บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ A.Ronnakorn Vaiyavuth (MG) Thierry Isckia Dr.Farhad Deaneshgar (BC) Ready For Open Innovation or not? An Open Innovation Readiness Assessment Model (OIRAM) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Audrey Depeige and Dr.Stavros Sindakis Conceptualization of Coopetition Dynamicsin Entrepreneurial Clusters:The CIMEE Model (Coopetitive Innovation Modeling in an Entrepreneurial Ecology) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribiere (MG) 10 Years of IC and KM Research – a Content and Citation Proceedings บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Peter Cauwelier Dr.Vincent Ribiere (MG) Alex Bennett A model to study the influence of team psychological safety and team learning on team knowledge creation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Sharn Orchard Dr.Stavros Sindakis Dr.Vincent Ribiere (MG) A Model to Assess the Influence of Entrepreneurial Leadership on Entrepreneurial Motivation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Stavros Sindakis Corporate Venturing and Customer-Driven Innovation in the Mental Health-Care Market: a Review of the Literature and Development of a Conceptual Framework บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Stefania Mariano Dana Al Saffar Didn’t You Know About It? A Grounded Theory Study of Knowledge Implementation in a Diversified Business Organization in the Kingdom of Bahrain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.William E.Halal Through the megacrisis: the passage to global maturity บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Elias G. Carayannis Dr.Stavros Sindakis (MG) A.Christian Walter Business Model Innovation as Lever of Organizational Sustainability บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Fotis Kitsios Dr.Stavros Sindaki Analysis of Innovation Strategies in Hospitality Industry: Developing a Framework for the Evaluation of new Hotel Services in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr. Rick Edgeman Sylvia Grewatsch Dr. Joseph A. Williams Dr. Elias Carayannis Dr. Stavros Sindakis Sustainable Enterprise Excellence: Innovation, Enterprise Intelligence & Analytics for Organizational Resilience & Robustness บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Elias Carayannis Rick Edgeman Dr. Stavros Sindakis Knowledge, Information and Data (Kid) Analytics for Entrepreneurial Education Enabled by Higher Order Technological Learning (Hotl) and Strategic Knowledge Serendipity and Arbitrage (Skarse) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Konstantinos Biginas Dr. Stavros Sindakis Innovation through Public-Private Partnerships in the Greek Health care Sector: How is it achieved and what is the current situation in Greece? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr. Stavros Sindakis Customer-Oriented New Service Development in the Mental Health Sector. Preliminary Findings of Three Mental Health Hospitals บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr. Stavros Sindakis Customer-Oriented New Service Development in the Mental Health Sector. The Case of Three Hospitals in Greece บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]