ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1681 ถึง 1700 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.อาลี ราฮิมี ICT and EFL Students’ Self-Regulation Mastery: Educational Meat or Poison? การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.บุษยา สันติกาญจน์ The Use of Language Learning Strategies: A Case Study of Undergraduate Students in a Private University การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก Perspective Speaking Difficalties Faced by Omani Students: Empirical Data on Self-Perception การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.อาลี ราฮิมี ELF Teachers’Attitude toward Code Switching: A Turkish Setting การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ จงดำรงคงไว้ซึ่งไฟศิลปิน(เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2556) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ สงครามโลกเสมือน (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2556) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น:เรื่องของคนสร้างคน มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น:เคว้งคว้างกลางลอนดอน มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น:ต้นฉบับที่ถูกคัดออก มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter Tourism Sustainability and the High-End Traveler: Is The High-End Traveler Positive for Sustainability? สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter The Hospitality Industry and Culture: Researching the Influence of Culture on Interactions in Hotels in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter A Critique of the Discerning Traveler: Tourism, Sustainability and the Discerning Traveler สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter Tourism and Hospitality Management and Intercultural Competence: Investigating the Conceptual Linkages and Interactions between Management, Communication and Culture in the Industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter Knowledge Management and Cultural Knowledge in Hospitality and Tourism: Investigating the Conceptual Linkages and Interactions between Knowledge Management and Culture สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ การบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างคุณธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ DVD การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธณกนก เชื้อทอง The Happiness of Tais in Thailand According to Buddhism and Utilitarianism สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล The Use of Chinese in Thai Language มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล An Investigate of Impact Factors and Relationships Influencing Customers’  Purchase Intentions to Select Buying Low Cost Carrier Ticket to Travel: an Empirical Evidence from Internet Users สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์ การตีความนัยสำคัญ ของ ฉากหน้า และความ ลุ่มลึก ในบทละครของ ออสการ์ ไวล์ด ที่ประพันธ์ขึ้นในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 1890 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ชุติมา บุญปริตร Using English Tales in EFL Classrooms มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]