ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1281 ถึง 1300 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา ผลงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่าน Social Media นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร. มัลลิกา ผลอนันต์ ประเมินความพึงใจของลูกค้าสำหรับสมาคมนักวิ่งแห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ จัดทำ Video Presentation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค ร่วมกับ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ รายงานสรุปและข้อเสนอแนะจากการจัดทำหนังสือพิมพ์บ้านกล้วยชุมชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา ผลกระทบของการรับชมรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต่อจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนประจำปี 2555 ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 2 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน ภารกิจพิชิตฝัน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ เขียนบทสารคดีโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปี 2554-2555 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธิติ สีตกะลิน การวิจัยเรื่อง แนวทางการนำเสนอรายการสำหรับวัยรุ่น ปี 2013 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินวงษ์ งานวิจัยเรื่อง การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานโฆษณา MADD Awards 2013 By HOT POT นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์ การวิจัยเพื่อประเมินผลแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์ แผนประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทย อยู่แบบไทย คือหัวใจแห่งสันติสุข นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารของไปรษณีย์ไทย ชุด ๑๒ นักษัตร ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพูและคอนดิชั่นเนอร์ สำหรับแบรนด์ Bavie ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับบริษัท แอ๊บโซลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภาณุวัฒน์ คุปตะพันธ์ การเขียนบท VDO Presentation บริษัท ดีเอสทีแอล จำกัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ประพันธ์บทละครและคำร้องละครเรื่อง ไกลกังวล Musical on the Beach นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละคร เรื่อง ไกลกังวล Musical on the Beach นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ละครบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ละครบำบัดเพื่อการเยียวยาเด็กและสตรีผู้ถูกกระทำรุนแรงและถูกทอดทิ้ง นิเทศศาสตร์ การละคร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]