ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1181 ถึง 1200 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ออกแบบฉากและแสงละครเรื่อง The Damned Girl ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ช่วยผู้ออกแบบแสง ละครเรื่อง The Pirates of Penzance ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ออกแบบแสงละครเรื่อง Top Gun the Musical ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสง( Lighting Designer) ละครเรื่อง My Name Is Asher Lev ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ช่วยผู้ออกแบบแสง ละครเรื่อง Dance Masters ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ Theatre in Collaboration งานสร้างสรรค์เรื่อง Dancing between the Traditional and the Contemporary with Digital Media นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ Devising theatre on Design performance and visualization งานสร้างสรรค์เรื่อง On The Road Again. A Private Jouenal 2013 นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี การแสดงในบทพ่อขุนรามคำแหงในละครเรื่อง การแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานเวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ บทละคร เล่าขานตำนานเพลงสุนทราภรณ์ ศิลปะ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย เรื่อง แม่เบี้ย The Erotic Art Musical ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ในโครงการ The Repertoire 2012 ศิลปะ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเรื่อง สามชายกับสายน้ำ ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย Big Band Jazz Thai Music Guitr Orchestra Symphonic Band into the Wood, Musical Theatre ศิลปะ ดนตรี View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ The Rhythm of Life ศิลปะ ดนตรี View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ สารคดีสั้นเมืองสูงวัย (Aging Bangkok) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น กาฬยุค รางวัลชมเชยประเภท เรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555 มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น ความทรงจำบางอย่าง ช่างรางเลือน เข้ารอบสุดท้ายรางวัล นายอินทร์อะวอร์ด (ประเภทเรื่องสั้น) ประจำปี 2555 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ บทกวี โลกโหยหาความคิดถึง เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด (ประเภทกวีนิพนธ์) ประจำปี 2555 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ผู้พิทักษ์ตัวน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบระวังภัยและแจ้งเหตุฉุกเฉิน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]