ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Vincent Ribiere A New Generation of Knowledge Books: K-Ebook 2.0 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar A Sense-Making Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chain Relationships: Case of Scientific Equipment Resellers in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar Gender Spread Analysis of Customer Knowledge for Competitive Advantage: Case of Beauty and Cosmetic Products in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย สรียา อัชณาสัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม การเปรียบเทียบการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองระหว่างผู้บริโภคกับนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof. FarhadDanesghar A Qualitative Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chains: Case of Thai Distributer of Imported Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs ChanchiraHongladarom Violation of Buddhist Five Precepts, Money Consciousness, and the Tendency to Pay Bribes among Organizational Employees in Bangkok, Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs Older Adults and Gambling: A Review สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs PenjureeKanthawongs An Exploratory Research of Instructor’s Attitude TowardERP Education in Southeast Asia การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs PenjureeKanthawongs Students’ Learning Achievement Between English Language Program and Thai Language Program in Learning WEB-Based ERP-Simulated Software การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs Technology Acceptance Model and Motivational Model Contributing toStudent Satisfaction in ERP-Simulated Web-Enhanced Course การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs VarongsriSaengbanchang A Model of Perceived Motivation Effects on Student Satisfaction in Learning Web-Based ERP Simulator การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Penjira Kanthawongs Penjuree Kanthawongs A Model of Perceived Individual and Social Factors Affecting Student’s Usage Intentionand Satisfactionin Learning WEB-Based ERP Simulation การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.SasiprapaChaiprasit Corporate Strategies and Technology Developments of Thai Firms in Globalization Edge: Expert Interviews บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.SasiprapaChaiprasit The Globalization Strategies of Thai Corporations บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Prof.Dr.VeerapongMalai The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Prof.Dr.VeerapongMalai Yang Juan Factors Affecting The Choice for Further Study in Thailand of Chinese Students Who Currently Study in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]