ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 741 ถึง 760 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร. สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล อ.แสงเดือน รตินธร และ ภวัต พรหมพนิต เกมภาพปริศนา Wat Wat Wat Pho! สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สมจิต บุราคร และ อ.กรินทร์ พันธวารี หญ้าหมัก (Silage) เพื่อการปศุสัตว์ในสถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรินทร์ พันธวารี และ อ.รงรอง รองรัตน์ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ รศ. กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVD บูรณาการวิชาภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ รศ. กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVD บูรณาการวิชาภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมฤทัย ณ น่าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ศิริณญา เพชรจันทร ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ อ.ไพลิน บรรพโต อ.ปิยะราช สวัสดิ์เอื้อ ไฮไฟเบอร์เครป ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ไฮไฟเบอร์เครป ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว ศิลปะการย้อมผ้าไล่สีใยตองอ่อนเพื่อศิลปะประดิษฐ์อย่างไทย (1 คะแนน) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว ศิลปะการประดิษฐ์ภาชนะสำหรับจัดวางอาหารเพื่อการจัดแสดงอย่างไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พาดสาย นาคพรต สูตรเครื่องดื่ม Thai Herb Cocktail ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พาดสาย นาคพรต สูตรเครื่องดื่ม Thai Herb Mocktail ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล อ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน ย้อนไปเป็นวัยใสใน Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ (0.5 คะแนน) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล อ.แสงเดือน รตินธร อ.ภวัต พรหมพนิต เกมภาพปริศนา Wat Wat Wat Pho! สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล (ธบ. 0.5) และดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้าน The Smoke House นครราชสีมา) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล (ธบ. 0.5) และดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านเชียงแสนดอกไม้สด เชียงราย) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์รงรอง รองรัตน์ และอาจารย์กรินทร์ พันธวารี สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล (ธบ. 1) เกม Airport Code สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรมภาษาจีน เรื่อง บทเรียนของเจ้านกจอมขี้เกียจ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]