ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 601 ถึง 620 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล บทวีดีโอเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กร เรื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (Embracing Change) We are Dynamic นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุภา พนัสบดี งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียงเพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุด เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหาร จำนวน 5 ตอน ดังนี้ ตำนานเต้าหู้ ตำนานกาแฟ ตำนานพิซซ่า ตำนานกิมจิ และตำนานไอศครีม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการ ทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุด ประเพณีหลากหลาย...วัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่ง จำนวน 5 ตอน 1.ประเพณีทำขวัญข้าว 2. บุญบั้งไฟประเพณีขอฝนคนอีสาน 3.ประเพณียี่เป็ง 4.ประเพณีวิ่งควาย 5.ประเพณีผ้าขึ้นธาตุ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ Continuous Innovation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง ชุด มุมมองการสร้างวัฒนธรรมผ่าน เรื่องเล่าในตำนาน เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย 1. แม่นาค 2. บั้งไฟพญานาค 3.แม่ซื้อ 4.เมืองลับแล 5. กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 6. นางเลือดขาวแห่งลังกาวี 7. สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า 8. แอตแลนติส ดินแดนที่สาบสูญ 9. พ่อมดเมอร์ลิน 10. สงครามเมืองทรอย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ เรื่อง VRCAM 1: Virtual Studio Show reel; Virtual Technology นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง ชุด เปิดประตูสู่นานาชาติ เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 5 ตอน ประกอบด้วย 1. ประเทศฝรั่งเศส 2. ประเทศเกาหลีใต้ 3. ประเทศญี่ปุ่น 4. ประเทศจีน 5. ประเทศบราซิล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ญดา เลืองนรเสตถ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุดอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 ตอน 1. กินอย่างไรได้อย่างนั้น 2. Detox ล้างพิษ 3 สูตรอาหารล้างพิษ 4. อาหารป้องกันโรคหัวใจ 5. ลดความดันโลหิตสูงด้วยอาหาร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุวรรณมาศ เหล็กงาม งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง ชุด เอกลักษณ์ไทยเพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 7 ตอน ประกอบด้วย 1. สำนวนไทย 2. ประเพณีไทย 3. ความเชื่อไทย 4. อาหารไทยสี่ภาค 5. การละเล่นไทย 6. มวยไทย 7. ช้างไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุดการสร้างปัญญา จำนวน 5 ตอน 1. สุ จิ ปุ ลิ 2. วิธีการพัฒนาปัญญา 3.การเรียนแนว Bloom Taxonomy 4.เด็กไทยกับการศึกษาบนแท็บเล็ต 5. วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วรารัตน์ ทักษิณวราจาร สารคดีเสียงชุด Amazing in the World มหัศจรรย์โลกน่ารู้ จำนวน 5 ตอน ดังนี้ 1. สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ถูกลืม 2. ความจริงของแมลงสาบ 3. สุดยอดอารยธรรมลึกลับแห่งอดีตกาล 4.สัตว์ที่มีอายุสั้นที่สุดในโลก 5. ส่วนประกอบของยาสีฟัน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พัชราพร ดีวงษ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุด ค้นประวัติ คนต้นแบบ จำนวน 5 ตอนดังนี้ 1. สตีฟ จ๊อบส์ คนสร้างงาน งานสร้างคน 2. อองซาน ซูจี วีรสตรีเพื่อประชาธิปไตย 3.มหาตมะ คานธี นักสู้อหิงสา 4. จิม ทอมสัน ราชาผ้าไหมไทย 5. บารัค โอบามา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อัมพล คูห์วัฒนศิลป์ โครงการผลิตวิดีโอ True Caring Forward นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม การสังเคราะห์งานวิจัยคณะนิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย View
2554 นิเทศศาสตร์ กนกพร เพ็ญนารถ กระบวนการออกแบบกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารแบรนด์สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษา ลุงชวนไอติมโบราณ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ กนกพร เพ็ญนารถ การวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกและแผนการสื่อสารตราสินค้าปี 2555 ของยางรถยนต์ดันลอป นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ DVD นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง กล่องน้อยผจญภัย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ DVD นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง วิหคสร้างรัง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.วศิริกัลยา คู่บุญประเสริฐ กลยุทธ์ทางการตลาดบริการและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัททำความสะอาดหลังภาวะน้ำท่วมปี 2554 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.ปวีณาฮั่วจั่น ความพึงพอใจในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]