ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 561 ถึง 580 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการกลุ่มละครบำบัด ละครบำบัดเพื่อการเยียวยาจิตใจสำหรับกลุ่มผู้ถูกกระทำรุนแรงและติดเชื้อ HIV นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการกลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็ก ละครบำบัดและสร้างเสริมพัฒนาการในเด็กออทิสติก นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะบำบัดเพื่อเยียวยาปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเยียวยาภาวะการกระทบกระเทือนทางจิตใจในรูปแบบของศิลปะบำบัด การเคลื่อนไหวบำบัด และ ละครบำบัด นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ การสร้างฐานองค์ความรู้ด้านศิลปวัมนธรรมร่วมสมัยศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญพงษ์ พานิช โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ่อปูเธียร์เตอร์มหรสพแห่งคลังประสบการณ์ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง โครงการทดลอง (Pilot TV Project) ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการประเภทนิตยสารทางอากาศ (Magazine TV) ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการออกแบบ ชื่อรายการ Luxury Living ซึ่งผลิตร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai-ASEAN News Network (TAN Network) ทาง True Visions 78 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง รายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทสารคดีด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ชื่อรายการ Biz Twist (An English-language documentary-style TV program, Biz Twist) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง วีดิทัศน์สารคดีองค์กร (Corporate video presentation) เรื่อง PMO Update 2011 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง วีดิทัศน์สารคดี (Video Documentary) เรื่อง ตลาดชุมชน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Public edutaining venues A look at how architecture and interior decor enhance art and culture explorations นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Corporate D?cor The use of design to create corporate brand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Hospital specialty and catering The establishing of specific medical centers among hospitals, hoping to diversifying their services and strengthening their brand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Men's Grooming The growing trend of male customers looking for skincare products for grooming purposes นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Community Malls The growth of a retailing concept that allows more convenience right in the neighborhood นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Specialty Malls The expansion of shopping malls or specialty stores in the market นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Floating Markets The surge of floating markets with sharp branding concept นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Prohair The growth of hair loss treatment as part of men’s grooming phenomenon นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT English Language teaching AEC and the growth of English-language teaching business นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Wooden Furniture The re-branding of the wooden furniture market, hoping to target younger consumers นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]