ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 461 ถึง 480 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร แดก ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ลิตเติ้ลติ่ง Little Thing ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Arch Nail Polish Pen ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Duo Fixed Body and Face Cleanser ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย กระปุกออมสินอนาคต ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Flat2Fab ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช สามัญสำนึก ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช งานสร้างสรรค์ (Wake Up Early ตื่นแต่เนิ่นๆ) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Elements of Abstraction ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Capture 2011 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Emerging ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Postcards from the Edge ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Vagabond, Incontestable ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Notice ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Untitled ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj On the threshold of senses ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Metropolis:City life in an urban age ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj UNCHOSEN You are not alone ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj American Landscape ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Sex ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]