ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 441 ถึง 460 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. สมรรถ สุวรรณพงษ์ ข้างขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนแปด (Enlighten-B) ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. สมรรถ สุวรรณพงษ์ ความสงบในเดือนสาม (Thai architecture in my memory-H) ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. สมรรถ สุวรรณพงษ์ ทุเรียน ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. นิจจัง พันธพจน์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ LUK LUK ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ KANOM ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ANGRY SURI ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ HAPPY MIRO ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ การ์ดมีไส้ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ นิทานเมืองหิว ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ ภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กเรื่อง กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส นามบัตร ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Home Delivery ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Organic Polygon ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Light Camouflage ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Nano matress ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Solar Xylo ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Sukho ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร ODOK Sunny Umbrella ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร แปรงซักรองเท้าผ้าใบ ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]