ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 421 ถึง 440 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Eco A(wear)ness of an ancient time : Back To The Origin ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง Silhouette มาจากไหน ? ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง Ocean Whispering ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Silence Voice ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ I don't have way of confirming this beyond what I remember from the scene... ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Testimony of Forgetting ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ 6.55 : 14.36 : 22 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ …with our flesh and blood… ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ น้ำมีฤทธิ์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ หนูไม่รู้ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ กิ่งกุหลาบ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1 ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 2 ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว Change and Season ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานชุด หุ้ม ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรรนิทรรศการ Wonderland พรมแดนมหัศจรรย์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรรนิทรรศการ สัตย์สงวน Living Proof ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรรนิทรรศการ Nuova (Arte) Povera ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ผลงานคัดสรรนิทรรศการ Wonderland พรมแดนมหหัศจรรย์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรร living proof สัตย์สงวน ศิลปะ จิตรกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]