ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3921 ถึง 3940 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Simon Larbalestier Christmas Collection ศิลปะ การออกแบบ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Elissa Ecker TIS-NAT ศิลปะ การออกแบบ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ธีรภัทร์ กิจจาวิจิตร Face of Life Individual Images ศิลปะ การออกแบบ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ระบบวิเคราะห์ทักษะทางสังคมทางด้านการสื่อสารด้วยเหมืองข้อความ (The Analysis System of Communication Soft Skill with Text Mining) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ระบบตรวจจับการนั่งเพื่อสุขภาพด้วยรู้จำท่าทางสำหรับโรคออฟฟิศซินโดรม (The Healthy Sitting Detection System with Posture Recognition for Office Syndrome) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข หมอนฝันดีน่ะ ฝันดีน่ะ วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.เกรียงไกร ลิ่มทอง หลับไม่ไหล วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.เกรียงไกร ลิ่มทอง BUlar cell โซล่าเซลล์อัจฉริยะเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส หุ่นยนต์เคาน์เตอร์เซอร์วิส วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Intelligent Walking Stick for the Visually-Impaired วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร บ้านเก่าในแพร่งภูธร ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร พ่อหลวง ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ DETAIL นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน SYNC ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ โครงการปรับปรุงสำนักงานบางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพร ศรีวิลาศ โครงการออกแบบภายในโรงเรียนอนุบาล KIDZ VILLAGE ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก โครงการออกแบบภายในสำนักงานบริษัท Bilder Smart จำกัด (มหาชน) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร แพร่งภูธร ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร VVO_IIรอยพ่อ Vernacular Architecture Exhibition ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ภิรายุ มารศรี โครงการออกแบบอาคารสำนักงานบริษัท ทิปท็อป เอ็นยิเนียริ่ง ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ การสร้างพลังในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Plus) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]