ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3881 ถึง 3900 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ ลูกระเทียม ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต  ตปนียะ พอประมาณ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Memory of love no.01/16 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ memory of love no.02/16 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ MEMORIES IN AMERICA 2.2012 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ MEMORIES IN AMERICA 1.2012 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ the tree pulau ketam 1/2016 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ the tree pulau ketam 2/2016 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ king of Thailand 01/2016 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ king of thailand 02/2016 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ the crow 1/60 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ the crow 2/60 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล Playable Sculpture. ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ‘Who is the Monster/The Changing Images  ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ The River งานเพ้นภาพ 8 ชิ้น ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ The River วีดิโอ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Soma Sema ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Fairy Tale Farewell:The Art Centers Acknowledgment ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Stardust (ละอองดาว) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ I-B-A-R-A-K-I ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]