ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3841 ถึง 3860 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Fear of Failure – Advocate or Bar to Urgency-driven Innovation? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Crowd funding – a dawn of hope for women entrepreneurs and their start-ups in Thailand? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Factors Influencing Entrepreneurship Rates For Thai Women Entrepreneurs In Comparison To Their ASEAN Counterparts บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.อาทร พร้อมพัฒนภัค Limitation of Young Female Entrepreneurs in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อหลากหลายตัวตนคนเซลฟี่ (Meta Selfie) จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ A18 ถึงเวลาของกาแฟ (Coffee time) และ B23 มุมมองซับซ้อน (Complex perspective) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ C16 บ้านโค้ก (Coca Cola Museum) และ C17 ท่าสอยดาว (Soi Dao style) C6 ความสามัคคีบนหลังอาน (Unity on pedal) และ C7 ปั่นไปให้ถึงฟากฟ้า (Ride to sky) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อหลากหลายตัวตนคนเซลฟี่ (Meta Selfie) จำนวน 4 ภาพ ลำดับที่ A19 กระโดดให้สูง (Jump for better) A20 ร่วมด้วยช่วยกัน (Team work) B21 ของชอบต้องอวด (Just wanna show) B22 ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ C10 เงาเล็กๆ กับฉัน (Kitten and me) และ C11 ฉันกับรถรกๆ (My car is very messy) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อหลากหลายตัวตนคนเซลฟี่ (Meta Selfie) จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ B16 มิตรภาพ (Friendship) B17 หวานใจ (Sweet hearted) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ C16 บ้านโค้ก (Coca Cola Museum) และ C17 ท่าสอยดาว (Soi Dao style) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฎฐา อุ่ยมานะชัย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ C2 เพื่อนแท้ (Best friend) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อัตตา ตัวตน คนเซลฟี่ (Selfie to Identity) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ C2 เพื่อนแท้ (Best friend) C4 โลกหมุน (The world is spinning around me) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา ตากล้องส่วนตัว (My Photographer) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ กรอบ กรอบ กรอบ (The Frame) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ ต้องสวย (STAY COOL) แม่ลูกพิศวง (WONDER) แม่ลูกพิศวง (WONDER) โลกต้องรู้ (SHARE) ตลอดมาและตลอดไป (BEFORE NOW AND FOREVER) เวลาเรียน (IN CLASS) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.นันทวิช เหล่าวิชยา รหัสผลงาน C9 ชื่อภาพ ครอบครัวตาตี่ Single eyelid family ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ขจรจิต บุนนาค รหัสผลงาน C5 ชื่อภาพ ซ่อน Hiding ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปณต สุสุวรรณ Work in Progress 5 : Design Spectrum ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ประพันธ์บทละครเวทีเรื่อง แสงเทียน The Candlelight Blues ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี บทละคร หลงทางที่บางพลัด ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]