ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3341 ถึง 3360 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี เขียนบท ข้าวนอกนา ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี เขียนบท อรุณอมรินทร์ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.รัฐพงศ์  ภิญโญโสภณ ผลงานสร้างสรรค์ การเขียนบทละครเวทีเรื่อง คนเก็บขยะ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.รัฐพงศ์  ภิญโญโสภณ ผลงานสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีเรื่อง คนเก็บขยะ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.อุบลวรรณ มูลกัณฑา ผลงานสร้างสรรค์ การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครเรื่อง Cabaret ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.อุบลวรรณ มูลกัณฑา ผลงานสร้างสรรค์ การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครเรื่อง Sakuntala ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.อุบลวรรณ มูลกัณฑา ผลงานสร้างสรรค์ การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครเรื่อง Westside Story ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานออกแบบแสง เรื่อง Skin of Our Teeth ได้รับการนําเสนอร่วมกับ University of Victoria ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานออกแบบแสง Here A Captive Odyssey ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานออกแบบแสง Three penny Opera ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานสร้างสรรค์ การออกแบบแสงสำหรับละครเรื่อง Westside Story ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ หัวข้อ ผสานทำนองครรลองชีวิต (The Harmony of Life) ซึ่งได้รับเลือกในการแสดง 1 ภาพ B24 จงรัก (Homage) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. นันทณัฐ ดวงธิสาร ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Beast ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. อัมพล คูห์วัฒนศิลป์ บันทึกกรุงเทพ (Portrait of Bangkok) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ หมวกกันน็อคอัจฉริยะ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive Design เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข ระบบช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเปิดอ่านหนังสือ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องขึ้นลายคุ้กกี้สัปปะรด ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกมเพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มเด็กพิเศษ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ระบบตรวจจับการนั่งเพื่อสุขภาพด้วยการรู้จำท่าทางและอารมณ์บนใบหน้า สำหรับโรคออฟฟิศซินโดรม ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]