ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3101 ถึง 3120 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ไทยในการประกอบสร้างความเป็นจริงในสังคม กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 5 ยุทธหัตถี นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อบริการให้เช่าสนามฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจแฟชั่นเกาหลีและบริการออกแบบการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์เสริมในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อบริการเช่าพักด๊อกทาวน์รีสอร์ท บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ กลยุทธ์การปรับตัวของคลื่นวิทยุในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารรูปแบบตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การเปิดรับโทรทัศน์และการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมของนักศึกษาหญิง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มพิธีกรและพริตตี้ที่มีต่อสังกัดบริษัทจัดการศิลปินในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ โครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้าใช้บริการศูนย์สุขภาพไทยสัปปายะ บริการนวดแผนไทย โยคะ นวดจัดกระดูกในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ สถาบันสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปินและวงดนตรี Mixhead Music Space ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรมที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์พัฒนาความบันเทิงและผลิตสาระดิจิตอลมัลติมีเดียเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคง 2021 บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการจัดตั้งธุรกิจ The Stylist & Redo Center ในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ กมลทิพย์ เตชะสกุล การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความพึงพอใจศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า บูติค เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ บริเวณเขตมักกะสัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกฟังเพลงขณะตั้งครรภ์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการฟังดนตรีประเภทเพลงร๊อคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]