ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2781 ถึง 2800 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Pink(Inferno) ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Devi(after Maillol) ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Lemon ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Eros c'est la Vie ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Rainy Season ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ The Mountain and the River ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ And God Created Woman ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ Happy Birthday สุขสันต์วันเกิด ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Container ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Seedless ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน TuttiFruiti ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Fruit of Himavanta01 ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล จักรยานยามบุญ ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส 1 Don't stop me nowVISUAL ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ ผลงานภาพพิมพ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ protection of the wing ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธัญพลอย นุตเกษม Swan Chulta ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Handmade BCS ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน ภัณฑารักษ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Wings of Protection ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]