ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2741 ถึง 2760 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี เปรม นาฏยศิลป์ร่วมสมัย  นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ยอยศพระลอ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer Shattered ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Scenic and Lighting Designer Wolf in a Mirror ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer Time Waits for No One ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer N' EXISTE PAS? ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer The Sound of Music ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รับขวัญ ธรรมบุษดี ชื่อผลงาน เขียนบทและกำกับการแสดงละครเวทีเรื่อง Make It Up ง้อ: รักจนไม่รู้จะพูดยังไง นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รับขวัญ ธรรมบุษดี เขียนบทละครเวทีเรื่อง วันดีคืนดี The Day Before Tomorrow นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ เขียนบทละครและแสดงละครเรื่อง อาจไม่ใช่บทละคร นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ กำกับการแสดง ละครเวทีเรื่อง The Death of Scientist นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ เขียนบทละคร Project สุดท้าย กับความตายของนักวิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ธนวัต กตาธิกรณ์ ชื่อผลงาน การกำกับการแสดงละครเวทีเรื่อง Venus in Fur (เทพีทรราชย์) นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ธนวัต กตาธิกรณ์ ชื่อผลงาน การกำกับละครเวทีเรื่อง The Tall Ghost เปรตมือบาน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ธนวัต กตาธิกรณ์ การเขียนบทละครเวทีเรื่อง The Killing Room ห้องสังหาร นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. โกสินทร์ ประสานเกลียว รางวัลชนะเลิศการจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 7) ประเภทประชาชนทั่วไป ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. โกสินทร์ ประสานเกลียว รางวัลชมเชยประกวดกระทงลอย ประเภทประชาชนทั่วไป ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อบริหารจัดการความสุขในชีวิตประจำวัน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ เกมปฏิรูปการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน สำหรับกลุ่มโรคเอ็นซีดี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา เครื่องแลกเปลี่ยนอาหารสุนัขจากขวดและกระป๋องเหลือใช้อัจฉริยะ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]